ACTA i startgroparna för ny webserie!

ACTA är just nu i startgroparna för en kortserie producerad för webben! Serien som går under arbetsnamnet ”Hissvakten” kommer snart få en egen hemsida där projektet går att följa.

Med Hissvakten vill vi undersöka hur dödsögonblicket kan gestalta sig i ett nutida Sverige där klyftor och filterbubblor alltmer tycks prägla vårt samhälle. Förhoppningen är att bygga broar mellan olika samhällsgrupper. Det vill vi göra både i mötet med publiken och under själva gestaltningsarbetet.