Det finns möjlighet att boka en pedagogisk workshop som hålls av skådespelarna i direkt anslutning till föreställningen. Deltagarna får aktivt fördjupa sig i de ämnen som berörs i pjäsen. Workshopen består av tre delmoment:

  1. Debatt/värderingsövning. Deltagarna får ta ställning till olika påståenden som är relaterade till ämnet i pjäsen. Övningen gör det möjligt att både fysiskt och verbalt reflektera tillsammans utan några givna svar. Genom förflyttning i rummet får inte bara de som pratar mest möjlighet att uttrycka sin åsikt.
  2. Interaktiv teater/forumspel. Åskådarna får uppleva, reflektera och förändra en problemsituation. Skådespelarna framför ett par korta scener som slutar i en svår valsituation relaterade till problematiken i pjäsen. Detta stimulerar åskådarna till att påverka situationen genom att pröva ett nytt förhållningssätt
  3. Diskussioner utifrån intressant forskning och statistik kring ämnet i pjäsen.

Maxantal: 50 personer.
Längd: 60 min.
Skådespelarna är utbildade teaterpedagoger.